Duidelijkheid blijven scheppen over de rol van atoomkernenergie

Aviel Verbruggen, emeritus hoogleraar Universiteit Antwerpen

De publieke aandacht voor energie en energiebeleid in Vlaanderen wakkert aan door een volksraadpleging over de intenties van de Belgische politieke vertegenwoordigers. “Wat te doen met de atoomkernenergie in België?” hangt als een bedreiging boven de besluitvorming, maar komt niet aan bod in de raadpleging. Toch draait continu op de achtergrond de propaganda machinerie van het Nucleair Forum om de Belgische nucleaire verdwazing te voeden. Deze verdwazing negeert de talrijke, herhaalde mislukkingen van de atoomkernenergie tot op heden; ze zaait en koestert contra­productieve illusies over toekomstige atoomtechnologie. Niet gehinderd door enige kennis van de avonturen en de feitelijke prestaties van de atoomkernenergie sector, blijven pseudo deskundigen op dit terrein stellen dat de atoomenergie belangrijk en nodig is om de doelen van het klimaatbeleid te realiseren.

In verschillende publicaties en presentaties heb ik de valse beweringen van de atoomsector geanalyseerd en weerlegd. Omdat het Nucleair Forum de verdwazing blijft verspreiden die het denken van velen verdooft, lijkt uitbreiding en herhaling van de wetenschappelijke argumentatie nodig. Daartoe zijn zes korte bijdragen opgemaakt in de eerste week van november 2017. Klik op de titels hierna om de bijdragen te openen. Met de klimaatacties van vele jongeren in Europa (Zweden, Vlaanderen, België, Nederland, ...) is de aandacht voor de energietransitie levendig geworden. De nucleaire Loch Ness fantomen (kweekreactoren, fusie, thorium, ...)  duiken weer op. Weer is het nodig deze fantomen te duiden en ontmaskeren.

pdf 20190129 KLIME Belgisch nucleair surrealisme VT (84 KB)

pdf 20190117 KLIME Blijven de misleidingen in het klimaatbeleid voortduren?VT (114 KB)

pdf 20171101 ATOOM Misleidende cijfers construeren een fout beeld van de bijdrage van atoomcentrales aan de energievoorziening VT (46 KB)

pdf 20171102 ATOOM Wat brachten 60 jaar massale subsidies en steun voor atoomkernenergie VT (53 KB)

pdf 20171103 ATOOM De zure atoomkerngrap GEN4 VT (41 KB)

pdf 20171104 ATOOM Atoomrisico’s zijn niet verwaarloosbaar; het zijn kosten die tellen VT (60 KB)

pdf 20171105 ATOOM Atoomkernenergie is niet verenigbaar met elektriciteit geplukt uit wind, zonlicht en waterstromen VT (49 KB)

pdf 20171106 ATOOM Atoomkernenergie faalt op de duurzaamheidtoets; ze vloekt met duurzame ontwikkeling VT (177 KB)


© 2022 Aviel Verbruggen. Alle rechten voorbehouden.