Duurzaamheid en Energietransitie

Deze site verstrekt teksten en presentaties (slides) over duurzaamheid en energie. De site is nog in opbouw; het zal even duren voor alle materiaal beschikbaar is.

Wegwijs in het Nederlandstalige gedeelte van deze site

Beste bezoeker,

Mijn vorige website (2010-2017) ging verloren. Een geheel nieuwe site ligt nu voor:

  1. Engelstalige en Nederlandstalige documenten gescheiden.
  2. Hoofddoel van de site is het beschikbaar maken van documenten voor bezoekers.
  3. Door combinatie zijn er vier types bestanden AT • VT • AS • VS, waarbij A = Academisch-Analytisch, V = Vulgariserend-Opiniërend, T = Tekst, S = Slides
  4. Mijn onderzoek beslaat acht inhoudelijke thema’s

KLIME Kimaat & Energie cluster; Vnl. mondiaal en EU, b.v. IPCC, UN COPs, EU Emissiehandel

WKK Warmtekracht koppeling; Technische, economische, regelgevende vragen – zie CHP (Engelstalig deel site)

ELEK Elektriciteit sector; Elektriciteit opwekking systemen met kosten & prijszetting; regelgevende knelpunten

ENEFF Energie Efficiëntie & Duurzaam bouwen; Economische besluitvorming, vnl. toegepast op gebouwen, vnl. huizen

MILIEU Milieueconomie; Inleidend handboek; beleidsplanning & instrumenten; milieutoestand rapportering

HERNE Hernieuwbare Energie; IPCC speciaal rapport; integratie in elektrische systemen; financiële steun stelsels

ATOOM Atoomstroom; Economische & duurzaamheid evaluatie; conflict met HERNE stromen

TRANS Transversale analyses, doorheen vorige thema’s; Concepten als onomkeerbaarheid, complexiteit. Ook praktische en ad-hoc teksten.

  1. De structuur van de bestandsnamen is: Datum.THEMA.Titel.TYPE

Datum is de publicatiedatum in de vorm [jaar-maand-dag] voor de rangschikking.

THEMA zie thema’s onder 4. hierboven

Titel is de volledige of ingekorte titel van het document in het bestand opgenomen.

TYPE zie combinaties onder 3. hierboven

 

Directe toegang lijkt de meest effectieve en efficiënte wijze van communicatie. Als u commentaren wenst te delen, stuur me een e-mail. Het is eerlijk het werk te vermelden wanneer u gebruik maakt van de informatie en ideeën uit de documenten van deze site.

Aviel.VERBRUGGEN@uantwerpen.be

 

© 2017 Aviel Verbruggen. Alle rechten voorbehouden.